Vi har musikkteori-kurs

Dato

Vil du bli mer profesjonell med ditt instrument? Dette er noe for deg som ønsker å fordype deg i faget musikk, eller ønsker å bli mer kjent med ditt instrument.

Musikkteori 1: For deg som er nybegynner eller kan litt, men vil friske opp tidligere lært kunnskap.

 • Noteopplæring, dur/moll og skalaer.
 • Pauser, punktering.
 • Hva er tempo, taktart, rytme, triol, bindebue
 • Tonenavn, stamtonene, linjesystem, klaviatur.
 • Teoribasis: Toneavstand-intervaller, akkorder, omvendinger og dynamikk.
 • Hva er melodi? Prima vista? latinske- musikkutrykk.
 • Du lærer forskjellige skalaer og andre parallelle tonearter.

 

Musikkteori 2: For deg som kan det grunnleggende, men trenger å videreutvikle musikkforståelsen.

 • Kvintsirkelen; store, små og rene intervaller.
 • Rytme, opptakt, ostinat, synkope.
 • Akkompagnement, improvisasjon.
 • Modulasjon, transponering
 • Musikkhistorie, epoker, komponister og utøvere.

NYESTE INNLEGG